Huisvesting

Huisvesting

Logo aan het gebouw

Motorclub Alkemade kreeg in 2010 de sleutel van haar nieuwe onderkomen
Na maanden van praten en uitwerken was het 30 maart zover – de Motorclub Alkemade (MCA) kreeg de sleutel van haar nieuwe onderkomen aan de Weteringlaan 22 te Oude Wetering.

Op zondag 11 april volgde, in aansluiting op de voorjaarsrit van de MCA die startte bij het oude onderkomen in de Ignatiusschool en eindigde bij het nieuwe onderkomen, de feestelijke overdracht in het bijzijn van wethouder Floris Schoonderwoerd.
Het nieuwe onderkomen, het voormalige clubgebouw van Jeugdvereniging Ranonkel, is beschikbaar gekomen nadat Ranonkel in 2008 door een tekort aan vrijwilligers noodgedwongen haar activiteiten heeft moeten staken. Ranonkel is het afgelopen jaar druk in de weer geweest om haar spullen zoveel mogelijk onder te brengen bij andere verenigingen binnen de gemeente Kaag en Braassem en na de overdracht van de tenten aan sv ROAC ontbrak de verdere noodzaak om het eigen clubgebouw aan te houden.

Tijdens de gesprekken met de gemeente Kaag en Braassem is gaandeweg de MCA in beeld gekomen als mogelijke beheerder van het clubgebouw van Ranonkel na de overdracht aan de gemeente. Voor de MCA was dit een mooie gelegenheid om, na diverse onderkomens in het 26 jarige bestaan van de motorclub, eindelijk de beschikking te krijgen over een eigen onderkomen. Naast de eigen activiteiten zal de MCA ook de exploitatie van het gebouw op zich nemen zodat ook andere verenigingen onderdak kunnen vinden in het voormalige clubgebouw van Ranonkel.

De MCA is in ieder geval al verzekerd van een andere vereniging die het gebouw de komende jaren zal gebruiken voor huisvesting – dat is namelijk de Ranonkel. De jeugdvereniging zal namelijk de komende jaren nog blijven bestaan om met de resterende middelen jeugdactiviteiten te gaan ondersteunen.

Van links naar rechts:
Voorzitter MC Alkemade Hans Cats
Wethouder Floris Schoonderwoerd
Voorzitter Ranonkel Erik Goos


Nadat wethouder Floris Schoonderwoerd en de voorzitters van de verenigingen kort de aanwezigen hadden toegesproken werden de handtekeningen onder overdrachtsdocumenten gezet waarmee ook de allerlaatste puntjes op de i waren gezet oor de overdracht.


Tegelijk met de overdracht was er de voorjaarsrit. Deze rit opent het motorseizoen voor de motorclub.
Op zondag 11 april 2010 is de MCA verhuisd.


Beste Motorrijders,
Op zondag 11 april 2010 gaat MCA verhuizen.
De Voorjaarsrit start in ons oude clubgebouw aan het
Noordeinde 240 a te Roelofarendsveen.
De voorjaarsrit eindigt in ons nieuwe clubgebouw aan de
Weteringlaan 22 te Oude Wetering.
Om 16.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden in het bijzijn van de plaatselijke pers.
Het bestuur.

Groen licht voor nieuwe lokatie
In de bijzondere ledenvergadering op 10-03 jl. hebben de leden zich uitgesproken over het voornemen te gaan verhuizen naar een nieuwe lokatie van de McAlkemade. Het voorstel van de gemeente is om de club naar de lokatie Ranonkel aan de Weteringlaan te Oude Wetering te verhuizen, omdat de huidige lokatie aan de Ignatiusschool niet meer toereikend en brandveilig is.
In een druk bezochte ledenvergadering heeft het bestuur uitleg gegeven over gebruik en beheer van het nieuwe onderkomen.
Na de vragen en opmerkingen werd er een stemronde gehouden en de aanwezige leden stemden unaniem vóór.
Het huur- en beheercontract zal eind maart getekend worden en per 1 april zal de McAlkemade de sleutel in ontvangst nemen. De verhuizing van interieur en meubilair zal door de commissie’s geordend en met vrijwilligers uitgevoerd gaan worden.
Degene die zich hier voor willen inspannen kunnen zich bij de secretaris aanmelden.
Mocht u niet aanwezig zijn geweest op de ledenvergadering en u wilt eens weten hoe dit allemaal tot stand heeft kunnen komen, kunt u bij de bestuursleden info verkrijgen.

Huisvesting

Geachte Motorclub Alkemade leden,
Het bestuur van Motorclub Alkemade nodigt hierbij officieel al haar leden uit voor een buitengewone en bijzondere ledenvergadering op
woensdag 10 maart 2010 in ons clubgebouw aan het Noordeinde 240 a te Roelofarendsveen.
Het clubgebouw gaat open om 20.30 uur en de vergadering begint om 21.00 uur.
In deze vergadering zal het bestuur uitgebreid verslag doen van de ontwikkelingen met betrekking tot eventuele nieuwe huisvesting en betreffende het beheer van het nieuwe gebouw, het Ranonkel gebouw.
Mocht u voor de vergadering nog agendapunten in willen brengen dan verzoek ik u dit aan ondergetekende door te geven. Dit kan op het e-mailadres: secretaris@mcalkemade.nl
Met vriendelijke groet,
de secretaris

Happy New Year 2010
Beste leden,
Het was een gezellige bijeenkomst op 1 januari en voor de leden die niet geweest zijn heb ik nog een nieuwtje:
Het clubgebouw van Ranonkel staat leeg omdat deze vereniging hun activiteiten gestaakt hebben.
Het pand aan is nu eigendom van de gemeente en het bestuur van de MCA is al enige tijd in gesprek met de wethouder om te onderzoeken of dit een nieuw clubgebouw voor onze vereniging zou kunnen worden.
De gemeente heeft hier inmiddels met instemming op gereageerd en wij kunnen het gebouw huren voor een symbolisch bedrag als we bereid zijn de exploitatie van dit gebouw op ons te nemen en vrije ruimtes willen onderverhuren aan andere verenigingen.
De Ignatius school waar we nu zitten zal op termijn plaats moeten maken voor nieuwbouw en er is nu een acute en kostbare verbouwing nodig.
Het bestuur van de MCA is van mening dat dit een mooie kans is om onze huisvesting voor langere tijd zeker te stellen.
Momenteel onderzoeken we de financiele haalbaarheid en vervolgen we onze gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren.
Als er inhoudelijk meer bekend is zullen we dit laten weten en uiteindelijk zal in een ledenvergadering goedkeuring van de leden gevraagd worden.
Mochten jullie op dit moment vragen hebben dan kun je je tot leden van het bestuur richten.
Ik wens iedereen die ik nog niet persoonlijk de hand gedrukt heb een voorspoedig, gezond en gelukkig 2010 toe.
Hans Cats