Aanbevolen
open tijdens 2e pinksterdag

open tijdens 2e pinksterdag

Beste Motorvrienden;
 
Het Covid-19 virus trekt zich langzaam terug. De maatregelen in Nederland, die als doel hebben de verspreiding van het virus in te dammen, worden langzaam maar zeker verruimd. Als bestuur van de Motorclub hebben we serieus nagedacht over wat dit voor de contactdagen en -avonden van de MC Alkemade kan betekenen.

Als eerste. Voor al deze contactmomenten geldt het volgende:

  • Als je bang bent besmet te raken of aangestoken te worden – BLIJF THUIS!
  • Als je bang bent iemand aan te steken of als je iets onder de leden hebt (hoesten – koorts – benauwdheid)  – BLIJF THUIS!
  • Het gebouw is alleen Corona-proof te krijgen als we daar allemaal aan meewerken.  Zo zijn de gangetjes naar de lokalen geen 1,5 meter breed en moet daar dus soms even gewacht worden. Samen kunnen we dat oplossen. Laten we dat ook samen doen.
  • Knuffelen – handen schudden etc, nog maar FF niet!! We letten ook even op de 1,5 meter regels, de adviezen voor hoesten, proesten en niezen en het regelmatig wassen van de handen.

Ondanks die bovenstaande regels denken wij dat we elkaar de tweede Pinksterdag wel kunnen ontmoeten. Dus dit keer geen laatste zondag – maar een eerste maandag-Special. Die we wel buiten proberen op te lossen. Dus we gaan een terras inrichten waar we in het zonnetje een biertje (of roseetje – frisje) kunnen drinken met elkaar. We richten daarvoor een en ander in en ontkomen niet aan wat spelregels. Lees ze goed door en probeer ze – als je wilt komen – even te onthouden.

  • We werken met intekenlijsten. Als je wilt komen – dan reserveren via “een” app (Toer-, Vrienden van-, andere manier). We zorgen dan dat je van tevoren op een intekenlijst komt. Die intekenlijst is verplicht. Dat heeft o.a. te maken met de nazorg als we dat onverhoopt nodig mochten hebben. Als je niet intekent kun je ook wel komen maar als de tafeltjes dan vol zitten is het pech.
  • Het gebouw alleen betreden voor toiletbezoek.  De toiletten zijn in een vergevorderd stadium maar de ruimte kan waarschijnlijk (wat in deze tijd ook wenselijk is) maar door één persoon tegelijk bezocht worden. Dat mag om een sanitaire stop te maken of om bewonderende kreten te uiten!!
  • In het gebouw hangen we wat posters neer met afspraken – gewenst gedrag etc. Hou je daar asjeblieft aan – SAMEN LOSSEN WE HET OP !

We werken aan een oplossing dat we bestellingen ed. via een open raam (loketgedachte) gaan uitserveren. Het afrekenen wordt nog een dingetje – we werken er aan.
Als dat allemaal goed loopt denken wij dat we de woensdagavonden ook weer op kunnen starten. Even realistisch – meestal zitten op de woensdagen maar 6 tot 10 mensen rond de bar. Die zullen we nu richting een tafeltje gaan loodsen maar dat zal de sterke verhalen zeker niet minder sterk maken en daar gaat het toch om. Overigens gaan we de barmensen allemaal persoonlijk benaderen of ze er wel been in zien om barmens te spelen op zo’n avond. Niemand moet zich verplicht voelen. Een goede gedachte is dat alleen GELIJKE monniken gelijke kappen dragen. Maar ieders thuissituatie is anders. Er is dus geen sprake van gelijke monniken. En dat gaan we respecteren. Ook dat hoort bij het samen oplossen.

We hopen jullie snel weer te zien.

Jullie bestuur,

(op alfabet)
Dennis, Diana, John, Paul, Theo