Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

van de Voorzitter

In het voorjaar 2017 heb ik het voorzitterschap over mogen nemen van Hen vd. Meer en wil dan op deze plaats even gebruik maken om Hen te bedanken…. en mijzelf even voor te stellen.

Theo van Emmerik, getrouwd met Riet en samen 4 kids grootgebracht en op dit moment de trotse grootouders van 6 kleinkinderen die regelmatig de Rembrandt van Rijnsingel onveilig maken met stepjes en skelters. En na 37 jaar met plezier gewerkt te hebben in het onderhoud en storingsdienst op de grootste brouwerij van Europa in Zoeterwoude van heerlijk helder “PIEP”  ben ik sinds september 2014 met vroegpensioen en huidig fietsenmaker voor de kleinkids.

Het hebben van iets meer vrije tijd heeft ook meegespeeld in het verzoek aan mij om eens na te denken over bovenstaande job. Ik ben al vele jaren lid van deze motorclub die staat voor gezelligheid, saamhorigheid, elkaar met raad en daad helpen, gezellige weekenden, zelf uitgezette of bij collega clubs toerritten rijden en als het paard op stal staat napraten aan de bar onder het genot van glaasje ?

Dus heb ik niet lang na hoeven denken om positief te reageren op dit verzoek, en uiteraard wordt aan een nieuwe voorzitter gevraagd of ik andere of nieuwe inzichten heb of veranderingen zou aan willen brengen ?.  Gelukkig hebben we een prima bestuur en zeer mondige leden en worden beslissingen altijd genomen door de meerderheid van het bestuur danwel de leden dus hoef ik daar niet expliciet bij stil te staan.

Waar ik wel stil bij wil staan is de grote mate van zelf werkzaamheid van deze club waarvan de leden, in tegenstelling tot de voorzitter, nog elke dag werkzaam zijn in uiteenlopende beroepen en schromen niet om deze kennis en kunde ten gunste van de club in te zetten tijdens de klus dagen waarin het noodzakelijke onderhoud aan ons club gebouw wordt gedaan, de opmaak voor het clubblad of het voorbereiden van een weekend of ander evenement.

Al met al een club die bruist van energie en waarvan het een voorrecht is om daar als mede bestuurslid een steentje aan bij te mogen dragen, met als insteek om de dingen die tot tevredenheid gaan te continueren… en in goed overleg is er altijd ruimte voor verbetering.

Elke woensdagavond (21.00 uur) en elke laatste zondag (16.00 uur) is ons clubgebouw open en ik wil geïntresseerden, die denken na het lezen van bovenstaande…dat klingt goed,  graag uitnodigen om eens binnen te stappen op boven genoemde tijden om de sfeer te snuiven.

Ik wens alle leden en lezers veel veilige kilometers toe tijdens het beoefenen van onze hobby “Het motorrijden”.

Met vriendelijke motorgroet;
Theo van Emmerik
voorzitter@mcalkemade.nl