Natte Bladeren Rit 2016

2016-nbr-2-oktober

Nieuws

Op zoek naar een nieuwe voorzitter ??

Motorvrienden,

Afgelopen vrijdag was er weer een bestuursvergadering – zoals we als bestuur ongeveer een keer of zes per jaar doen. Loopt het goed met de club? Gaat het goed met de leden? Wie heeft er nog een roddel? Eigenlijk stelt het niet erg veel voor. We zijn in de praktijk een vereniging die één van de niet in de statuten genoemde doelstellingen heel goed naleeft. Samen een hobby uitoefenen en er voor zorg dragen dat iedereen zich daar happy bij voelt.
Tijdens deze vergadering heeft Hen vd Meer aangegeven per direct als voorzitter te willen stoppen. Dat ligt niet aan de vereniging maar Hen heeft op dit moment zo veel beslommeringen op de achtergrond dat hij voelt dat de verantwoordelijkheden die behoren bij zijn functie als voorzitter in het gedrang komen.
Als bestuur hebben we gereageerd in de trand van: “Hen, alle respect. Als je dat zo voelt moet je er ook niet mee door gaan, dan nemen we tot de jaarvergadering je taken waar en met de jaarvergadering zoeken we wel een oplossing.”

Hen laat weten dat het persoonlijk goed met hem gaat. (Gelukkig) En hij vindt het fijn in zo’n gezellige club thuis te mogen horen.
Neemt niet weg dat er in februari dus wat te kiezen valt.

Twee mededelingen dus hier over:
Hen, doe wat je moet doen. Je was een goeie voorzitter en je bent een goeie vent. Laten we nog lang van dat laatste kunnen genieten.
Dames en heren motorvrienden, de vereniging zit tijdelijk zonder voorzitter. Kom eens praten als je denkt dat je die functie in wil vullen.

Tot februari zal Paul een dubbelrol op zich nemen (we hebben strootje getrokken) als secretaris en voorzitter – maar uitsluitend in de rol van vervanger.
Het leek ons, John, Pascal, Hilde, Paul, Marcel, als rest van het bestuur wel zo netjes om jullie op de hoogte te brengen.

Met motorgroeten
Paul van Emmerik
Secretaris en tijdelijk voorzitter.

Ps: Verzoek van Hilde om door te geven dat er nog maar een paar plaatsen vrij zijn voor het blokhuttenweekeinde. Als u dus mee wilt – snel opgeven door overmaken van € 100,= +€ 8,50 (lakens) aan de penningmeesteres van MC Alkemade.

Nieuws

vrijdag 7 t/m zondag 9 Oktober 2016

2016 BLOKHUTTEN

2016 BLOKHUTTEN

Nieuws

Doorlopende Agenda op de website.

De activiteiten agenda is doorlopend gemaakt en op de website geplaatst.
klik hier voor de doorlopende agenda

agenda, Nieuws, Ritten, thema